Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku

Wydruk podmiotu - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku

Strona www BIP : bip.wordb.wrotapodlasia.pl otwarcie strony w nowym oknie

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku - logo

Adres podmiotuul. Wiewiórcza 64
15-532 Białystok

Województwo: Podlaskie
Powiat: Powiat m. Białystok
Gmina: M. Białystok
Poczta: Białystok

telefon: 85 743-26-24
faks: 85 743-26-24

Adres e-mail

word@word.bialystok.pl

Redakcja

Emilia Lisowska
telefon: 85 743-26-24
faks: 85 743-26-24
e-mail: e.lisowska@word.bialystok.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:1901