Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu

Wydruk podmiotu - Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu

Strona www BIP : bip.wbp.wroc.pl/ otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


Wrocław, Ul. Rynek 58 50-116 Wrocław

telefon: 0-71 335-22-04
faks: 0-71 344-18-08

Adres e-mail

wbp@wbp.wroc.pl

Redakcja

Mariusz Gabrysiak
telefon: 0-71 335-22-04
faks: 0-71 344-18-08
e-mail: mgabrysiak@wbp.wroc.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:2434