Górnośląski Związek Metropolitalny

Wydruk podmiotu - Górnośląski Związek Metropolitalny

Strona www BIP : www.gzm.org.pl otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotuul. Barbary 21a
40-053 Katowice

Województwo: śląskie
Powiat: Powiat m. Katowice
Gmina: M. Katowice
Poczta: Katowice

telefon: 0-32 253-04-25
faks: 0-32 253-04-35

Adres e-mail

biuro@gzm.org.pl

Redakcja

Krzysztof Krzemiński
telefon: 0-32 253-04-25
faks: 0-32 253-04-35
e-mail: krzeminski.k@gzm.org.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:2677