Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Otwartego Warszawa-Włochy

Wydruk podmiotu - Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Otwartego Warszawa-Włochy

Strona www BIP : www.spzlo-wlochy.waw.pl otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotuul. Ciszewska 7
02-443 Warszawa

Województwo: Mazowieckie
Powiat: Powiat m. st. Warszawa
Gmina: Włochy
Poczta: Warszawa

telefon: 0-22 868-56-24
faks: 0-22 868-21-39

Adres e-mail

biuro@spzlo-wlochy.waw.pl

Redakcja

Janusz Pilitowski
telefon: 0-22 868-56-24
faks: 0-22 868-21-39
e-mail: admin@spzlo-wlochy.waw.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:1653