Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica z siedzibą w Boguszycach

Wydruk podmiotu - Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica z siedzibą w Boguszycach

Strona www BIP : www.gokboguszyce.bip.net.pl otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotuBoguszyce 118A
56-400 Oleśnica

Województwo: Dolnośląskie
Powiat: Powiat oleśnicki
Gmina: Oleśnica
Poczta: Oleśnica

telefon: 0-71 314-02-37
faks: 0-71 314-02-37

Adres e-mail

goko@olesnica.wroc.pl

Redakcja

Marcin Dudek
telefon:
faks: 0-71 314-02-37
e-mail: mdudek@gokolesnica.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:1252