Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu

Wydruk podmiotu - Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu

Strona www BIP : www.ckpelblag.pl/bip otwarcie strony w nowym oknie

Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - logo

Adres podmiotuul. Generała Józefa Bema 54
82-300 Elbląg

Województwo: Warmińsko-mazurskie
Powiat: Powiat m. Elbląg
Gmina: M. Elbląg
Poczta: Elbląg

telefon: 0-55 233-44-12
faks: 0-55 233-44-12

Adres e-mail

info@ckpelblag.pl

Redakcja

Radosław Milewski
telefon: 0-55 233-44-12
faks: 0-55 233-44-12
e-mail: radoslaw.milewski@ckpelblag.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:1165