Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu

Wydruk podmiotu - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu





Strona www BIP : bip.starybrzesc.pl otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu



Stary Brześć 14
87-880 Brześć Kujawski





Województwo: Kujawsko-pomorskie
Powiat: Powiat włocławski
Gmina: Brześć Kujawski
Poczta: Brześć Kujawski

telefon: 54 252-12-25
faks: 54 252-12-25

Adres e-mail

starybrzesc@interia.pl

Redakcja

Tomasz Jarębski
telefon: 54 252-12-25
faks: 54 252-12-25
e-mail: tomjar@op.pl



Mapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:1497