Samorządowe Przedszkole nr 45

Wydruk podmiotu - Samorządowe Przedszkole nr 45

Strona www BIP : www.bip.krakow.pl/PK45 otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotuul. Piekarska 14
31-067 Kraków

Województwo: Małopolskie
Powiat: Powiat m. Kraków
Gmina: Kraków-Śródmieście
Poczta: Kraków

telefon: 12 430-53-91
faks: 12 430-53-91

Adres e-mail

przedszkole45@o2.pl

Redakcja

Katarzyna Gąsiorowska
telefon: 12 430-53-91
faks: 12 430-53-91
e-mail: gasiorowskakasia@interia.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:1001