Instytut Metali Nieżelaznych

Wydruk podmiotu - Instytut Metali Nieżelaznych

Strona www BIP: www.imn.gliwice.pl otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotuul. Józefa Sowińskiego 5
44-100 GliwiceWojewództwo: śląskie
Powiat: Powiat m. Gliwice
Gmina: M. Gliwice
Poczta: Gliwice

telefon: 0-32 238-02-00
faks: 0-32 231-69-33

Adres e-mail

imn@imn.gliwice.pl

Redakcja

Zdzisława Bratek
telefon: 0-32 238-04-20
faks: 0-32 231-69-33
e-mail: zdzislawa.bratek@imn.gliwice.plOdwiedziny strony podmiotowej BIP:2415