Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku

Wydruk podmiotu - Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku

Strona www BIP : http://www.gdansk.pl/bip/urzad... otwarcie strony w nowym oknie

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku - logo

Adres podmiotuul. Partyzantów 36
80-254 Gdańsk

Województwo: Pomorskie
Powiat: Powiat m. Gdańsk
Gmina: M. Gdańsk
Poczta: Gdańsk

telefon: 58 341-20-41
faks: 58 524-46-09

Adres e-mail

info@zdiz.gda.pl

Redakcja

Angelika Hallmann
telefon: 58 524-46-28
faks: 58 524-46-09
e-mail: angelika.hallmann@zdiz.gda.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:1981