Komenda Powiatowa Policji w Wołowie

Wydruk podmiotu - Komenda Powiatowa Policji w Wołowie





Strona www BIP : http://bip.wolow.policja.gov.p... otwarcie strony w nowym oknie

Komenda Powiatowa Policji w Wołowie - logo

Adres podmiotu



ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 23
56-100 Wołów





Województwo: Dolnośląskie
Powiat: Powiat wołowski
Gmina: Wołów
Poczta: Wołów

telefon: 0-71 380-52-00
faks: 0-71 380-52-42

Adres e-mail

oficer.prasowy@wolow.policja.gov.pl

Redakcja

Damian Jaróżek
telefon: 0-71 380-52-43
faks: 0-71 380-52-42
e-mail: d.jarozek@wolow.policja.gov.pl



Odwiedziny strony podmiotowej BIP:1671