Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących im. J. Korczka w Krakowie

Wydruk podmiotu - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących im. J. Korczka w Krakowie

Strona www BIP : http://www.bip.krakow.pl/?bip_... otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotuul. Grochowa 19
30-731 Kraków

Województwo: Małopolskie
Powiat: Powiat m. Kraków
Gmina: Kraków-Podgórze
Poczta: Kraków

telefon: 0-12 653-26-84
faks: 0-12 653-26-84

Adres e-mail

sosw.grochowa@wp.pl

Redakcja

Jarosław Proć
telefon: 0-12 653-26-84
faks: 0-12 653-26-84
e-mail: jaroslawproc@gmail.comMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:758