Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Wydruk podmiotu - Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Strona www BIP : www.dops.wroc.pl/bip otwarcie strony w nowym oknie

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej - logo

Adres podmiotuWrocław ul. Ostrowskiego 7
53-238 Wrocław

Województwo: Dolnośląskie
Powiat: Powiat m. Wrocław
Gmina: M. Wrocław
Poczta: Wrocław

telefon: 0-71 770-42-20
faks: 0-71 770-42-20

Adres e-mail

dops@dops.wroc.pl

Redakcja

Piotr Margolt
telefon: 0-71 770-42-26
faks: 0-71 770-42-25
e-mail: p.margolt@dops.wroc.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:1244