Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tarnowie

Wydruk podmiotu - Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tarnowie

Strona www BIP : http://bip.malopolska.pl/mzont... otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotuul. Eljasza Goldhammera 3
33-100 Tarnów

Województwo: Małopolskie
Powiat: Powiat m. Tarnów
Gmina: M. Tarnów
Poczta: Tarnów

telefon: 14 626-99-47
faks: 14 626-99-41

Adres e-mail

mzotarnow@wp.pl

Redakcja

Radosław Prus
telefon: 14 626-99-47
faks: 14 626-99-41
e-mail: mzotarnow@wp.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:6853