I Zespół Szkół

Wydruk podmiotu - I Zespół Szkół

Strona www BIP: bip.wrota.lubuskie.pl/izswscho... otwarcie strony w nowym oknie

I Zespół Szkół - logo

Adres podmiotuul. Kościuszki 11
67-400 WschowaWojewództwo: Lubuskie
Powiat: Powiat wschowski
Gmina: Wschowa
Poczta: Wschowa

telefon: 65 540-37-74
faks: 65 540-32-57

Adres e-mail

zszwschowa@o2.pl

Redakcja

Katarzyna Kotlarska
telefon: 65 540-17-97
faks: 65 540-19-32
e-mail: promocja@powiat.wschowa.com.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:653