Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny

Wydruk podmiotu - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny

Strona www BIP : wif.obip.pl otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotuul. Plebiscytowa 5
45-380 Opole

Województwo: Opolskie
Powiat: Powiat m. Opole
Gmina: M. Opole
Poczta: Opole

telefon: 77 453-98-24
faks: 77 456-57-35

Adres e-mail

sekretariat@opole.wif.gov.pl

Redakcja

Aleksandra Grzebieniowska
telefon: 77 453-98-24
faks: 77 456-57-35
e-mail: Aleksandra.Grzebieniowska@opole.wif.gov.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:1581