Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Zamościu

Wydruk podmiotu - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Zamościu

Strona www BIP : www.bip.sosw.zamosc.pl otwarcie strony w nowym oknie

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Zamościu - logo

Adres podmiotuul. Śląska 45A
22-400 Zamość

Województwo: Lubelskie
Powiat: Powiat m. Zamość
Gmina: M. Zamość
Poczta: Zamość

telefon: 84 639-25-25
faks: 84 639-25-25

Adres e-mail

soswpl@poczta.onet.pl

Redakcja

Barbara Grądkowska
telefon: 84 639-25-25
faks: 84 639-25-25
e-mail: bargrad@op.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:584