Politechnika Poznańska

Wydruk podmiotu - Politechnika Poznańska

Strona www BIP : http://bip.put.poznan.pl otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotupl. Marii Skłodowskiej-Curie 5
60-965 Poznań

Województwo: Wielkopolskie
Powiat: Powiat m. Poznań
Gmina: Poznań-Wilda
Poczta: Poznań

telefon: 61 665-35-37
faks: 61 665-35-30

Adres e-mail

biuro.rektora@put.poznan.pl

Redakcja

Katarzyna Poszelężna
telefon: 61 665-36-39
faks: 61 665-36-35
e-mail: katarzyna.poszelezna@put.poznan.plOdwiedziny strony podmiotowej BIP:932