Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie

Wydruk podmiotu - Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie

Strona www BIP : www.znw.bip.lubelskie.pl otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotuul. Uniwersytecka 4
20-029 Lublin

Województwo: Lubelskie
Powiat: Powiat m. Lublin
Gmina: M. Lublin
Poczta: Lublin

telefon: 81 532-53-25
faks: 81 532-50-78

Adres e-mail

sekretariat@znw.lublin.pl

Redakcja

Joanna Smolbik
telefon: 81 532-53-25
faks: 81 532-50-78
e-mail: sekretariat@znw.lublin.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:1331