Archiwum Państwowe w Przemyślu

Wydruk podmiotu - Archiwum Państwowe w Przemyślu

Strona www BIP : http://app.bip.gov.pl/ otwarcie strony w nowym oknie

Archiwum Państwowe w Przemyślu - logo

Adres podmiotuul. Joachima Lelewela 4
37-700 Przemyśl

Województwo: Podkarpackie
Powiat: Powiat m. Przemyśl
Gmina: M. Przemyśl
Poczta: Przemyśl

telefon: 16 670-35-38
faks: 16 670-76-34

Adres e-mail

archiwum@przemysl.ap.gov.pl

Redakcja

Sebastian Jaśkiewicz
telefon: 16 670-35-38
faks: 16 670-76-34
e-mail: sj@przemysl.ap.gov.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:1184