Ośrodek Kultury i Sztuki "Resursa Obywatelska" w Radomiu

Wydruk podmiotu - Ośrodek Kultury i Sztuki

Strona www BIP : http://www.resursa.home.pl/res... otwarcie strony w nowym oknie

Ośrodek Kultury i Sztuki

Adres podmiotuul. Jacka Malczewskiego 16
26-610 Radom

Województwo: Mazowieckie
Powiat: Powiat m. Radom
Gmina: M. Radom
Poczta: Radom

telefon: 48 362-42-63
faks: 48 679-70-36

Adres e-mail

resursa@resursa.radom.pl

Redakcja

Rafał Dziewięcki
telefon: 48 362-42-63
faks: 48 679-70-36
e-mail: rafal.dziewiecki@resursa.radom.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:589