Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku

Wydruk podmiotu - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku

Strona www BIP : http://bip.spzozwszjs.wrotapod... otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotuul. Marii Skłodowskiej-Curie 26
15-950 Białystok

Województwo: Podlaskie
Powiat: Powiat m. Białystok
Gmina: M. Białystok
Poczta: Białystok

telefon: 85 748-81-00
faks: 85 748-85-02

Adres e-mail

sekretariat@sniadecja.pl

Redakcja

Bogusław Bajko
telefon: 85 748-85-21
faks: 85 748-85-02
e-mail: admin@sniadecja.plOdwiedziny strony podmiotowej BIP:769