Gminny Ośrodek Kultury w Brójcach

Wydruk podmiotu - Gminny Ośrodek Kultury w Brójcach

Strona www BIP : bipgok.brojce.pl otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotuBrójce 39 b
95-006 Brójce

Województwo: łódzkie
Powiat: Powiat łódzki wschodni
Gmina: Brójce
Poczta: Brójce

telefon: 42 214-03-87
faks: 42 214-03-87

Adres e-mail

gok@brojce.pl

Redakcja

Justyna Jurga
telefon: 42 214-03-87
faks: 42 214-03-87
e-mail: jj@brojce.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:349