Centrum Informatyki Resortu Finansów

Wydruk podmiotu - Centrum Informatyki Resortu Finansów

Strona www BIP : cirf.gov.pl/start otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotuul. Samorządowa 1
26-601 RadomNIP: 9482575151
REGON: 142636274
Województwo: Mazowieckie
Powiat: Powiat m. Radom
Gmina: M. Radom
Poczta: Radom

telefon: 48 367-36-00
faks: 48 367-36-73

Adres e-mail

sekretariat.ci@mf.gov.pl

Redakcja

Mirosław Chabora
telefon: 48 367-36-16
faks: 48 367-36-73
e-mail: miroslaw.chabora@mf.gov.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:1376