Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach

Wydruk podmiotu - Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach

Strona www BIP : http://www.mzum.katowice.pl/ otwarcie strony w nowym oknie

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach - logo

Adres podmiotuul. Józefy Kantorówny 2a
40-381 Katowice

Województwo: śląskie
Powiat: Powiat m. Katowice
Gmina: M. Katowice
Poczta: Katowice

telefon: 32 256-99-01
faks: 32 256-98-47

Adres e-mail

mzum@mzum.katowice.pl

Redakcja

Andrzej Ponikło
telefon: 32 256-99-01
faks: 32 256-98-47
e-mail: aponiklo@mzum.katowice.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:1153