Towarzystwo Przyjaciół Orłowa

Wydruk podmiotu - Towarzystwo Przyjaciół Orłowa





Strona www BIP : http://orlowo.gdynia.pl/ otwarcie strony w nowym oknie

Towarzystwo Przyjaciół Orłowa - logo

Adres podmiotu



ul. Orłowska 6
81-522 Gdynia





Województwo: Pomorskie
Powiat: Powiat m. Gdynia
Gmina: M. Gdynia
Poczta: Gdynia

telefon: 58 713-69-61
faks: 58 713-69-61

Adres e-mail

towarzystwoprzyjaciolorlowa@wp.pl

Redakcja

Izabela Grabowska
telefon: 58 713-69-61
faks: 58 713-69-61
e-mail: izabela.grabowska@vp.pl



Odwiedziny strony podmiotowej BIP:542