Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie

Wydruk podmiotu - Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie





Strona www BIP : www.bip.krakow.pl/ZIS otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu



ul. Walerego Sławka 10
30-633 Kraków





Województwo: Małopolskie
Powiat: Powiat m. Kraków
Gmina: Kraków-Podgórze
Poczta: Kraków

telefon: 12 616-63-00
faks: 12 616-63-01

Adres e-mail

sekretariat@zis.krakow.pl

Redakcja

Marek Półtorak
telefon: 12 616-63-00
faks: 12 616-63-01
e-mail: admin@zis.krakow.pl



Odwiedziny strony podmiotowej BIP:416