Miejskie Przedszkole nr 72

Wydruk podmiotu - Miejskie Przedszkole nr 72





Strona www BIP : http://mp72.bip.gov.pl/ otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu



ul. Bielska 1
40-749 Katowice



NIP: 9542223735
REGON: 270554657
Województwo: śląskie
Powiat: Powiat m. Katowice
Gmina: M. Katowice
Poczta: Katowice

telefon: 32 255-63-26
faks: 32 255-63-26

Adres e-mail

mp72katowice@gmail.com

Redakcja

Bożena Uglorz
telefon: 32 255-63-26
faks: 32 255-63-26
e-mail: mp72katowice@gmail.com



Odwiedziny strony podmiotowej BIP:370