Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego

Wydruk podmiotu - Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego

Strona www BIP : http://bip.wihe.pl otwarcie strony w nowym oknie

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego - logo

Adres podmiotuul. Kozielska 42
01-163 WarszawaNIP: 527-020-62-63
REGON: 010190547
Województwo: Mazowieckie
Powiat: Powiat m. st. Warszawa
Gmina: Wola
Poczta: Warszawa

telefon: 26 185-32-11
faks: 26 185-31-33

Adres e-mail

sekretariat@wihe.waw.pl

Redakcja

Marcin Wojciechowski
telefon: 22 685-32-16
faks: 22 838-10-69
e-mail: mwojciechowski@wihe.waw.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:799