Miejskie Przedszkole nr 57 im. Krasnala Hałabały

Wydruk podmiotu - Miejskie Przedszkole nr 57 im. Krasnala Hałabały





Strona www BIP : http://bip.um.katowice.pl/jedn... otwarcie strony w nowym oknie

Miejskie Przedszkole nr 57 im. Krasnala Hałabały - logo

Adres podmiotu



ul. Piastów 13
40-866 Katowice



NIP: 634-22-89-082
REGON: 270554522
Województwo: śląskie
Powiat: Powiat m. Katowice
Gmina: M. Katowice
Poczta: Katowice

telefon: 32 254-24-92
faks: 32 254-52-75

Adres e-mail

mp57@wp.pl

Redakcja

Melania Sobota
telefon: 32 254-24-92
faks: 32 254-52-75
e-mail: mp57@wp.pl



Odwiedziny strony podmiotowej BIP:330