Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Gołdapi

Wydruk podmiotu - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Gołdapi

Strona www BIP : http://www.pppgoldap.wixsite.c... otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotuul. Wolności 11
19-500 GołdapNIP: 847 13 66 495
REGON: 000 69 58 12
Województwo: Warmińsko-mazurskie
Powiat: Powiat gołdapski
Gmina: Gołdap
Poczta: Gołdap

telefon: 87 615-16-80
faks: 87 615-16-80

Adres e-mail

ppp.goldap@wp.pl

Redakcja

Magdalena Nadgłowska - Kołdys
telefon: 87 615-16-80
faks: 87 615-16-80
e-mail: magdalena.nadglowska.koldys@gmail.comOdwiedziny strony podmiotowej BIP:115