Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

Wydruk podmiotu - Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

Strona www BIP : www.nencki.gov.pl otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotuul. Ludwika Pasteura 3
02-093 WarszawaNIP: 525-000-92-69
REGON: 000325825
Województwo: Mazowieckie
Powiat: Powiat m. st. Warszawa
Gmina: Ochota
Poczta: Warszawa

telefon: 22 589-22-00
faks: 22 822-53-42

Adres e-mail

dyrekcja@nencki.gov.pl

Redakcja

Krzysztof Nieznański
telefon: 22 589-25-62
faks: 22 822-53-42
e-mail: k.nieznanski@nencki.gov.plOdwiedziny strony podmiotowej BIP:113