Akademia Marynarki Wojennej im Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Wydruk podmiotu - Akademia Marynarki Wojennej im Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Strona www BIP: bip.amw.gdynia.pl otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotuul. inż. J. Śmidowicza 69
81-127 GdyniaWojewództwo: Pomorskie
Powiat: Powiat m. Gdynia
Gmina: M. Gdynia
Poczta: Gdynia

telefon: 26 126-25-14
faks: 58 620-30-91

Adres e-mail

biuro.rektor@amw.gdynia.pl

Redakcja

Sandra Zarychta
telefon: 26 127-74-01
faks: 26 127-74-01
e-mail: s.zarychta@amw.gdynia.plOdwiedziny strony podmiotowej BIP:2129