Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie

Wydruk podmiotu - Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie

Strona www BIP :

Adres podmiotu


20-078 Lublin Ul. 3 Maja 18/ 5

telefon: 0-81 532-38-13
faks:

Adres e-mail

Redakcja


telefon: 0-81 532-38-13
faks:
e-mail:Odwiedziny strony podmiotowej BIP:2230