Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie

Wydruk podmiotu - Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie

Strona www BIP : www.codn.edu.pl/bip/ otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


Warszawa, Al. Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa

telefon: 0-22 621-30-31
faks: 0-22 621-48-00

Adres e-mail

codn@codn.edu.pl

Redakcja

Katarzyna Baldwin
telefon: 0-22 621-30-31
faks: 0-22 621-48-00
e-mail: katarzyna.baldwin@codn.edu.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:2685