Zespół Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą w Warszawie

Wydruk podmiotu - Zespół Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą w Warszawie

Strona www BIP :

Adres podmiotu


01-813 Warszawa Ul. Solec 57

telefon: 0-22 622-37-94
faks:

Adres e-mail

Redakcja


telefon: 0-22 622-37-94
faks:
e-mail:Odwiedziny strony podmiotowej BIP:3416