Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wydruk podmiotu - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Strona www BIP : bip.umcs.lublin.pl otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


Lublin, Ul. Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 20-031 Lublin

telefon: 0-81 537-51-00
faks: 0-81 537-51-02

Adres e-mail

redakcja@umcs.lublin.pl

Redakcja

Elżbieta Pyda
telefon: 0-81 537-51-00
faks: 0-81 537-51-02
e-mail: redakcja@umcs.lublin.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:2100