Uniwersytet Wrocławski

Wydruk podmiotu - Uniwersytet Wrocławski

Strona www BIP : www.bip.uni.wroc.pl otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


Wrocław, Pl. Uniwersytecki 1 50-137 Wrocław

telefon: 0-71 343-68-47
faks: 0-71 344-34-21

Adres e-mail

rektor@adm.uni.wroc.pl

Redakcja

Kazimiera Dąbrowska
telefon: 0-71 343-68-47
faks: 0-71 344-34-21
e-mail: kada@adm.uni.wroc.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:4006