Politechnika Poznańska

Wydruk podmiotu - Politechnika Poznańska

Strona www BIP :

Adres podmiotu


60-965 Poznań Pl. M. Skłodowskiej--Curie 5

telefon: 0-61 665-35-48
faks:

Adres e-mail

Redakcja


telefon: 0-61 665-35-48
faks:
e-mail:Mapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:2258