Akademia Rolnicza im Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu

Wydruk podmiotu - Akademia Rolnicza im Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu

Strona www BIP : bip.au.poznan.pl otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


Poznań, Ul. Wojska Polskiego 28 60-637 Poznań

telefon: 0-61 848-70-01
faks: 0-61 848-71-45 lub 848-71-46

Adres e-mail

rektorat@au.poznan.pl

Redakcja

Michał Iwanowski
telefon: 0-61 848-70-01
faks: 0-61 848-71-45 lub 848-71-46
e-mail: webmaster@au.poznan.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:3051