Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Wydruk podmiotu - Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Strona www BIP : bip.awf.edu.pl otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


Warszawa, Ul. Marymoncka 34 00-968 Warszawa 45

telefon: 0-22 834-04-31
faks: 0-22 865-10-80

Adres e-mail

sekretariat.rektor@awf.edu.pl

Redakcja

Katarzyna Czyżewska
telefon: 0-22 834-04-31
faks: 0-22 865-10-80
e-mail: Katarzyna.Czyzewska@AWF.edu.plOdwiedziny strony podmiotowej BIP:1893