Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Wydruk podmiotu - Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Strona www BIP : bip.awf.wroc.pl otwarcie strony w nowym oknie

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu - logo

Adres podmiotual. Ignacego Jana Paderewskiego 35
51-612 Wrocław

Województwo: Dolnośląskie
Powiat: Powiat m. Wrocław
Gmina: Wrocław-Śródmieście
Poczta: Wrocław

telefon: 71 347-31-01
faks: 71 347-31-81

Adres e-mail

rektor@awf.wroc.pl

Redakcja

Dorota Szarafińska-Juszczak
telefon: 71 347-31-46
faks: 71 347-31-46
e-mail: bip@awf.wroc.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:1801