Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pomocy Naukowych i Sprzętu Szkolnego w Warszawie w likwidacji

Wydruk podmiotu - Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pomocy Naukowych i Sprzętu Szkolnego w Warszawie w likwidacji

Strona www BIP :

Adres podmiotu


00-654 Warszawa Ul. Śniadeckich 17

telefon: 0-22 628-12-97
faks:

Adres e-mail

Redakcja


telefon: 0-22 628-12-97
faks:
e-mail:Odwiedziny strony podmiotowej BIP:1948