Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Wydruk podmiotu - Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Strona www BIP : www.awf.gdansk.sisco.info otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotuul. Kazimierza Górskiego 1
80-336 Gdańsk

Województwo: Pomorskie
Powiat: Powiat m. Gdańsk
Gmina: M. Gdańsk
Poczta: Gdańsk

telefon: 58 554-72-30
faks: 58 341-84-60

Adres e-mail

rektor@awf.gda.pl

Redakcja

Marta Wasylinko
telefon:
faks: 58 341-84-60
e-mail: marta.wasylinko@awf.gda.plOdwiedziny strony podmiotowej BIP:2337