Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ekologii Miast w Łodzi

Wydruk podmiotu - Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ekologii Miast w Łodzi

Strona www BIP: otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


90- 568 Łódź Ul. Lipowa 73

telefon: 0- 42 637- 56- 46
faks:

Adres e-mail

Redakcja


telefon: 0- 42 637- 56- 46
faks:
e-mail:Odwiedziny strony podmiotowej BIP:4187