Instytut Kolejnictwa

Wydruk podmiotu - Instytut Kolejnictwa

Strona www BIP : bip.ikolej.pl otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotuul. Józefa Grzegorza Chłopickiego 50
04-275 Warszawa

Województwo: Mazowieckie
Powiat: Powiat m. st. Warszawa
Gmina: Praga-Południe
Poczta: Warszawa

telefon: 0-22 473-13-00
faks: 0-22 610-75-97

Adres e-mail

ikolej@ikolej.pl

Redakcja

Anna Loryńska
telefon: 0-22 473-16-04
faks: 0-22 610-75-97
e-mail: alorynska@ikolej.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:1912