Izba Morska w Gdańsku z siedzibą w Gdyni

Wydruk podmiotu - Izba Morska w Gdańsku z siedzibą w Gdyni

Strona www BIP: otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


81- 354 Gdynia Pl. Konstytucji 5

telefon: 0- 58 620- 73- 15
faks:

Adres e-mail

Redakcja


telefon: 0- 58 620- 73- 15
faks:
e-mail:Mapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:2722