Akademia Morska w Gdyni

Wydruk podmiotu - Akademia Morska w Gdyni

Strona www BIP : am.gdynia.pl otwarcie strony w nowym oknie

Akademia Morska w Gdyni - logo

Adres podmiotuul. Morska 83
81-225 Gdynia

Województwo: Pomorskie
Powiat: Powiat m. Gdynia
Gmina: M. Gdynia
Poczta: Gdynia

telefon: 0-58 690-12-92
faks: 0-58 690-14-42

Adres e-mail

rektor@am.gdynia.pl

Redakcja

Ewa Pryłowska
telefon: 0-58 690-13-25
faks: 0-58 661-61-42
e-mail: eva@am.gdynia.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:1899