Urząd Żeglugi Śródlądowej w Giżycku

Wydruk podmiotu - Urząd Żeglugi Śródlądowej w Giżycku

Strona www BIP: otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


11- 500 Giżycko Ul. Łuczańska 5

telefon: 0- 87 428- 56- 51
faks:

Adres e-mail

Redakcja


telefon: 0- 87 428- 56- 51
faks:
e-mail:Mapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:3151