Urząd Żeglugi Śródlądowej w Krakowie

Wydruk podmiotu - Urząd Żeglugi Śródlądowej w Krakowie

Strona www BIP: otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


31- 066 Kraków Ul. Skawińska 31

telefon: 0- 12 430- 53- 97
faks:

Adres e-mail

Redakcja


telefon: 0- 12 430- 53- 97
faks:
e-mail:Odwiedziny strony podmiotowej BIP:2722